bg_fix

Samarbeidsklubber

Ålesund Håndballklubb ble stiftet i 2011 basert på styrekompetanse, spillere og trenere fra samarbeidsklubbene. Først og fremst var samarbeidet med Spjelkavik Idrettslag og Aksla avgjørende for etableringen, uten disse to klubbene hadde ÅHK ikke kunne stilt lag i 2. og 3. divisjon.

De andre Samarbeidsklubbene er Blindheim Idrettslag, Langevåg Idrettslag, Rollon og Valder. Også disse har bidratt positivt ved sitt engasjement for å finne ressurspersoner til Styret, Sportsutvalg og Valgkomite.

Arbeidet med det sportslige samarbeidet klubbene i mellom er igangsatt vinteren 2012. Talentsamlinger, Kick-off turnering til høsten, trenersamarbeid og andre fellesaktiviteter er satt på dagsorden. ÅHK har også henvendt seg til andre lokale klubber for å få til et samarbeid  på samme vilkår som med dagens samarbeidsklubber.

Alle klubbene har et felles mål; å løfte både dame- og herrehåndball i Ålesunds-regionen opp på et høyere nivå enn i dag. Alle samarbeidsklubbene har innsett at dette får vi kun til via et godt samarbeid til nytte både for ÅHK og samarbeidsklubbene.

Langevåg
http://www.langevagil.no

Valder
http://www.ilvalder.no/

Spjelkavik
http://www.n3sport.no/haandball/spjelkavikil

Aksla
http://www.aksla.org/

Blindheim
http://www.blindheim.idrett.no/

Rollon
http://www.rollon.no/

  • x
Utviklet av Cateno AS