bg_fix

Våre verdier

Våre verdier

 

  • Klubben skal ha et verdigrunnlag som gjør spillere og øvrige involverte til gode ambassadører for håndballsporten.

 

  • Systematisk arbeid i forhold til skadeforebygging skal også vektlegges.

 

  • Et nært og godt samarbeid med øvrige lokalklubber i ålesundsregionen og på Sunnmøre er en forutsetning for at ÅHK skal lykkes, og ÅHK skal oppfattes som åpen og inkluderende.

 

  • Fellesskap og samhold skal vektlegges: VI foran JEG.

 

  • Klubbens spillere skal opptre slik at de oppfattes som gode forbilder for barn og unge.

 

  • Humør, spilleglede og fair play skal kjennetegne klubben og spillerne.

 

 

 

 

    

  • x
Utviklet av Cateno AS